pengantar sambutan keluarga pada buku yasin

buku yasin hardcover
buku yasin hardvocer
Sambutan keluarga buku yasin. Pada bagian depan buku yasin terdapat beberapa halaman lampiran yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan pembuatan buku yasin. Pada buku yasin mengenang meninggalnya keluarga salah satu lampiran adalah sambutan keluarga yang secara garis besar berisi mohon doa untuk almarhum, mohon maaf apabila almarhum memiliki kesalahan selama hidupnya  dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik doa maupun tenaga dalam proses pemakaman 


Adapun contoh bentuk sambutan / pengantar keluarga adalah seperti di bawah ini:
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Tiada kata yang lebih indah dapat kami sampaikan kecuali 
“ Terima kasih yang tak terhingga” atas keikhlasan 
Bapak/ Ibu/ Saudara/i untuk membacakan doa 
bagi arwah almarhum Suami/ Ayah / Mertua / Eyang kami tercinta :
NAMA ALMARHUM
Semoga Allah Subhanahu Wata’ala mengampunkan dosa-dosanya, 
dihapuskan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, 
diterima iman Islamnya serta mendapat tempat yang layak disisiNya.
Tidak lupa kami mohon keikhlasan Bapak/ Ibu/ Saudara/  i 
untuk memaafkan Almarhum apabila ada kekeliruan 
atau kesalahan semasa hidupnya.
Semoga Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
mengabulkan do’a kita dan membalas budi baik 
Bapak/ ibu/ Saudara/i serta melimpahkan Taufiq dan Hidayahnya 
kepada kita semua. 
Amin Ya Robbal ‘Alamin
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.
Kel. Besar Almarhum bp. NAMA ALMARHUM 
itulah salah satu contoh sambutan keluarga buku yasin , semoga bermantaat. Amiin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar